خطبه نماز جمعه 1398/7/5
خطبه نمازجمعه ۵/۸/۹۸
خطبه نمازجمعه ۵/۸/۹۸
خطبه نمازجمعه ۵/۸/۹۸

خطبه اول ۵/۷/۹۸  ضمن توصیه به تقوا وپرهیزگاری اظهار داشتند یکی ازمصادیق تقوای اجتماعی ،امربه معرف ونهی ازمنکراست. این دوفریضه آنقدر مهم هستند که حضرت امام حسین(ع) داروندا ر خود را برای اقامه آنها وزنده ماندن آن دوایثار کرده دلیل این اهمیت بالاهم اینست که امربه معروف ونهی ازمنکر باعث ماندگاری وزنده ماندن سایه واجبات […]

خطبه اول ۵/۷/۹۸

 ضمن توصیه به تقوا وپرهیزگاری اظهار داشتند یکی ازمصادیق تقوای اجتماعی ،امربه معرف ونهی ازمنکراست. این دوفریضه آنقدر مهم هستند که حضرت امام حسین(ع) داروندا ر خود را برای اقامه آنها وزنده ماندن آن دوایثار کرده دلیل این اهمیت بالاهم اینست که امربه معروف ونهی ازمنکر باعث ماندگاری وزنده ماندن سایه واجبات وفرایض دینی می شود .این دوفریضه آثار وبرکاتی برای جامعه دارند که مهمترین آنها یکی احیای فرائض، ودوم امنیت پایدار از ابعاد سیاسی ،اجتماعی واخلاقی و۰۰۰ می باشد گفتنی است ایشان درپایان خطبه اول تصریح کردندعده ای اینگونه القا می کنند نیروی انتظامی باید به اجرای این دوفریضه درجامعه بپردازد.افزودند هرچند نیروی انتظامی مجری قانون ونظم اجتماعی است ولی این دوفریضه ،دوفریضه اجتماعی وهمگانی است وهمه مردم بویژه اقشار متدین وتحصیلکرده به این مهم بپرداند تااین فریضه همگانی با پشتوانه مردمی واجتماعی  وباقوت وقدرت صورت بگیرد.
 

خطبه دوم:

درخطبه های این هفته ضمن توصیه به تقوااشاره به اهم مناسبت ها کردند که یکی شکست حصر آبادان بودکه باشهامت وشجاعتهای رزمندگان اسلام صورت گرفت ضمن گرامیداشت یادوخاطراه شهدای هشت سال دفاع مقدس اضهار داشتند امروزهم خرمشهرها وآبادانها داریم که با شهامت وشجاعت درجبهه های دیگر فتح شده وبازپس گرفته شوند.

مناسبت بعدی اجلاس عمومی سالانه سازمان ملل بود که ازسخنرانی انقلابی جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم تشکرکرده واظهار داشتند اگر صدای واحدی ازداخل کشور بلند شود دشمن درمقابل خواست ملت ایران سرتسلیم فرو می آورد متاسفانه امروزعرصه بین الملل جولانگاه بی عدالتی وزور گوئی است دهها هزار کودک یمنی زیر۵سال دریک زندان بزرگ قتل عام می شوند صدای کسی درنمی آید ولی به پلایشگاه آرامکو عربستان موشک زده می شود فریادشان گوش فلک راکرمی کند،واین خودبالاترین دلیل حقانیت خط مقاومت است.

ایشان درپایان با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی ونقش ورزش درابتلای سلامت فرهنگی اظهار داشتند متاسفانه خبری درفاروج پخش شدکه درآن دختران وپسران بلای ۱۵سال ورزش  گروهی وجمعی ومختلط انجام دادند که هاکی از بی توجهی و عدم نظارت کافی درحوزه ورزش است این قبیل اقدامها درجامعه اسلامی آن هم در شهرستان شهید پرور ودارالعلما توجیهی ندارد ایشان هشدار دادند که درصورت تکرار این قضیه ازمراجع ذی صلاح ومافوق شهرستان این موضوع راپیگری خواهندکرد./