چهارشنبه 1400/7/28 - 20 : 23

صفحه ویژه امام جمعه شهر خبوشان(تيتكانلو) - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
رضا حسن زاده کواکی
رضا حسن زاده کواکی
امام جمعه شهر: خبوشان(تيتكانلو)
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آدرس: خراسان شمالی ،شهرستان فاروج،شهرتیتکانلو
تلفن دفتر امام جمعه:
09159804664
شماره فاکس:
05836465431
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
اربعین عظمتی به پهنای جهان اسلام و آزادی خواهان جهان است و یک شعار دارد یجمعنا الحسین
اربعین عظمتی به پهنای جهان اسلام و آزادی خواهان جهان است و یک شعار دارد یجمعنا الحسین
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه