چهارشنبه 1400/7/28 - 9 : 23

صفحه ویژه امام جمعه شهر فاروج - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
امام جمعه شهر: فاروج
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فاروج بلوار امام رضا(ع) امام رضا3پ91
تلفن دفتر امام جمعه:
05836422046
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
محبت به ذات مقدس پرورگار
محبت به ذات مقدس پرورگار
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه